1800-1228

Lịch sử tập đoàn

history-banner

A. O. Smith – 140 năm của sự chính trực, đổi mới và niềm tin của khách hàng

Trong 140 năm phát triển, thương hiệu A. O. Smith được biết đến với hàng loạt giải pháp và hàng trăm phát minh, sáng chế về công nghệ ứng dụng mang lại không chỉ sự tiện nghi mà còn là những tiện ích thực sự cho khách hàng. Trên chặng đường thành công bền bỉ của mình, qua những cột mốc lịch sử, những thành tựu nổi bật của A. O. Smith được đánh dấu và đóng góp bởi những cá nhân và tập thể A. O. Smith đoàn kết cùng nhau gây dựng.

Với tôn chỉ “Chính trực – Đổi mới – Niềm tin của khách hàng”, tập thể A. O. Smith luôn đảm bảo sự phồn thịnh cho công ty và hướng tới 140 năm thành công bền vững.

Giai đoạn 1975 - 1995

  • 1975

    Đa dạng hóa sản phẩm và thị trường: Giai đoạn 1975-1995, A. O. Smith đã mở rộng hoạt động kinh doanh của mình sang thị trường Nam Mỹ và máy nước nóng sang thị trường Châu Á. A. O. Smith cũng đa dạng hóa sản phẩm của mình bằng việc đầu tư vào lĩnh vực công nghệ mô-tơ điện.
  • 1988

    Năm 1988, A. O. Smith và L.R.Smith là hai cha con đầu tiên trên thế giới được giới thiệu vào bảo tàng “Automative Hall of Hame” – Bảo tàng tôn vinh những nhân vật có đóng góp to lớn cho ngành công nghiệp ô tô Mỹ.