1800-1228

Tầm nhìn và giá trị

Banner-tamnhinvagiatri_03

Tầm nhìn

Tầm nhìn của A. O. Smith là trở thành nhà cung cấp các sản phẩm về công nghệ làm nóng và làm sạch nước tiên tiến, hiệu quả đứng đầu Thế giới, đem  đến những giá trị vượt trội cho khách hàng và tối đa hóa lợi nhuận cho các cổ đông.

Để đạt được điều đó, chúng tôi sẽ:

 • Tập trung vào các thị trường đang phát triển với tốc độ cao trên toàn thế giới.
 • Giành vị trí dẫn đầu trong mọi phân khúc thị trường mà chúng tôi kinh doanh.
 • Đem đến thị trường những sản phẩm đáng tin cậy, hiệu quả và liên tục cải tiến nhằm mang lại những giá trị vượt trội đến với khách hàng.
 • Sử dụng các thiết bị, cơ sở vật chất tốt nhất thế giới trong quá trình sản xuất và phân phối, tạo ra những sản phẩm, dịch vụ có chất lượng cao, hàm lượng công nghệ vượt trội.
 • Có được sự tín nhiệm từ khách hàng bằng việc cung cấp những dịch vụ có giá trị cao nhất và nổi bật nhất.
 • Tiếp tục xây dựng danh tiếng và giữ gìn lời hứa thương hiệu.
 • Tạo ra một môi trường làm việc chuyên nghiệp để thu hút và phát triển những tài năng trên toàn thế giới.

Tuyên ngôn về các giá trị

A. O. Smith sẽ đạt được tăng trưởng lợi nhuận

Tăng trưởng lợi nhuận là điều thiết yếu cho tương lai của A. O. Smith. Để đạt được tăng trưởng lợi nhuận, chúng ta phải cung cấp:

 • Các sản phẩm mới và chất lượng cao cho khách hàng của mình.
 • Cơ hội lớn hơn cho sự thăng tiến và công việc ổn định lâu dài cho người lao động.
 • Tăng trưởng trong giá trị đầu tư cho các cổ đông của mình.

Chúng ta không chỉ tìm tỷ suất hoàn vốn đầu tư trên mức bình quân cho cổ đông mà còn có thể tăng trưởng theo kế hoạch sao cho:

 • Các nhóm kinh doanh của chúng ta sẽ có tốc độ tăng trưởng riêng giúp bổ sung cho nhau và tạo ra cho công ty chúng ta tăng trưởng nhanh hơn tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế Hoa Kỳ.
 • Các yêu cầu về vốn đối với tăng trưởng sẽ được hỗ trợ bằng lợi tức thu được từ tỷ suất hoàn vốn đầu tư trên mức bình quân và bằng các nguồn bên ngoài, như tiền vay mượn và vốn cổ phần.

A. O. Smith sẽ nhấn mạnh vào đổi mới

Đổi mới là nhân tố chính để tăng trưởng lợi nhuận. Do đó, chúng ta sẽ:

 • Đạt được vị thế dẫn đầu thị trường trong tất cả dòng sản phẩm chính thông qua đổi mới và cải tiến liên tục giúp tăng giá trị của sản phẩm và dịch vụ cho khách hàng của chúng ta.
 • Tìm ra những cách đổi mới để cải thiện tính hiệu quả với tư cách là một tổ chức và tăng năng suất của các cơ sở.
 • Khuyến khích xây dựng thái độ tích cực, kỹ năng làm việc trong nhân viên để mọi người cùng tham gia và sáng tạo.
 • Quản lý các hoạt động của công ty một cách xuất sắc và đạt kết quả tốt nhất qua đó khẳng định vị thế của công ty chúng ta nhằm tăng trưởng cho tương lai.
 • Tập trung đạt được tăng trưởng lợi nhuận với nguyên tắc giảm trừ rủi ro.

A. O. Smith sẽ giữ vững danh tiếng của mình

Trong mọi giao dịch với con người và tổ chức, chúng ta sẽ ứng xử một cách chính trực. Chúng ta sẽ:

 • Công bằng và trung thực trong mọi thông tin và quảng cáo.
 • Đối xử công bằng với khách hàng, nhà cung cấp, đối thủ cạnh tranh, chính phủ và cơ quan quản lý cũng như nhân viên.
 • Nghiêm khắc tuân thủ mọi luật và chỉ theo đuổi các mục tiêu chính trực và loại bỏ các hoạt động lề thói phi đạo đức.
 • Đạt được các chuẩn mực chất lượng cao trong mọi khía cạnh kinh doanh.
 • Thấm nhuần những giá trị này trong các thế hệ nhân viên tiếp theo.

A. O. Smith sẽ là một nơi làm việc tuyệt vời

Khi vận hành công ty, chúng ta sẽ thu hút những con người sáng tạo và có năng lực. Chúng ta sẽ chú trọng vào tinh thần đồng đội và ủng hộ tính đa dạng khi theo đuổi mục tiêu. Chúng ta sẽ:

 • Tạo ra một môi trường trong đó tôn trọng cá nhân chính là nền tảng.
 • Khuyến khích sự tự do và phát triển cá nhân song hành cùng tinh thần kỷ luật tự giác và sự hăng say trong công việc.
 • Đối xử công bằng và không phân biệt đối xử.
 • Trả công xứng đáng cho từng cá nhân theo những đóng góp của họ.
 • Cung cấp thiết bị an toàn, tài liệu và đào tạo thích hợp cũng như luôn chú trọng nguyên tắc hoạt động an toàn cho người lao động.

A. O. Smith sẽ trở thành công dân tốt

Để phục vụ công chúng và cộng đồng nơi chúng ta hoạt động kinh doanh, chúng ta sẽ:

 • Nỗ lực tăng trưởng góp phần vào sự thịnh vượng của các cộng đồng nơi chúng ta hoạt động kinh doanh.
 • Cung cấp hỗ trợ tài chính và khuyến khích nhân viên tự tham gia vào các hoạt động cộng đồng hữu ích.
 • Các nhà máy và hoạt động của chúng ta luôn tuân thủ các chuẩn mực về môi trường.
 • Khuyến khích, theo mọi cách thích hợp, việc bảo vệ và duy trì hệ thống doanh nghiệp tự do vốn rất cần thiết để đạt được những mục tiêu này.

Quy tắc ứng xử

A. O. Smith dựa trên những nguyên tắc chỉ dẫn này làm kim chỉ nam cho việc tiến hành mọi hoạt động kinh doanh cũng như tương tác với các khách hàng, nhân viên và cộng đồng.

Nội dung chi tiết về quy tắc ứng xử của A. O. Smith có thể tải tại đây: Tiếng Việt

 Đường dây hỗ trợ các vấn đề về đạo đức của A.O.Smith.

Mỗi nhân viên A. O. Smith đều phải có trách nhiệm tuân thủ luật pháp và các chính sách của tập đoàn, yêu cầu trợ giúp khi đứng trước một hành động hoặc quyết định liệu mà không chắc có đúng đắn hay không và cần phải lên tiếng khi phát hiện những vi phạm. Đường dây hỗ trợ các vấn đề về đạo đức của A.O.Smith là một trong những cách thức mà nhân viên A.O.Smith có thể sử dụng để thực hiện trách nhiệm này. Mọi nhân viên có thể truy cập website Hỗ trợ các vấn đề về Đạo Đức tại  www.aosintegrity.com hoặc gọi tới đường dây hỗ trợ: Việt Nam 1-201-0288, sau đó ấn số 800-350-1325