1800-1228

Cơ hội nghề nghiệp

Hiện tại chúng tôi đang mong muốn tìm được các ứng viên phù hợp cho các vị trí công việc tại A. O. Smith Việt Nam, mời bạn gửi thêm thông tin cá nhân để ứng tuyển nếu mong muốn gia nhập vào đội ngũ nhân sự của công ty qua email hr@aosmith.com.vn