Bảo hành điện tử

Banner

ĐĂNG KÝ BẢO HÀNH SẢN PHẨM

Kích hoạt bảo hành & Đăng ký thông tin sở hữu sản phẩm

Hẹn lịch tư vấn Đăng ký thành công


Cảm ơn bạn đã đăng ký thông tin bảo hành sản phẩm.
Thông tin đăng ký của bạn đã được ghi nhận. Kết quả đăng ký sẽ được gửi về cho bạn bằng tin nhắn
qua số điện thoại bạn đã cung cấp.

Liên hệ hỗ trợ

Trực tuyến

Tư vấn trực tuyến
24 giờ, 7 ngày trong tuần
Email aos_service@aosmith.com.vn Chúng tôi sẽ phản hồi trong vòng 24 giờ từ khi nhận được yêu cầu của bạn

Gọi điện thoại

Hotline
1800-1228


24 giờ, 7 ngày trong tuần
miễn cước phí
Hẹn lịch
tư vấn
Hẹn lịch tư vấn
Hẹn lịch tư vấn